Femrat emocionale dhe meshkujt të mençur?

Shumica e meshkujve ikin menjëherë nga damat të cilat kanë nevojë vazhdimisht të jenë të shqetësuara.

FEMRAT më shumë dëshirojnë të bëjnë drama, në vend që të krijojnë kujtime dhe të zgjidhin problemet, theksojnë meshkujt.

Hulumtimi britanik në të cilin kanë marrë pjesë pjesëtarët e gjinisë mashkullore ka treguar që shumica menjëherë ikin nga damat të cilat kanë nevojë që vazhdimisht të jenë të shqetësuara.

Më shumë se 70 për qind e të intervistuarve konsideron që ky është karakter i femrave, derisa ata në vend të panikut gjithmonë e zgjedhin vendin konkret të zgjidhjes së problemeve.

– Meshkujt relativisht janë të thjeshtë, ndërkaq nëpër jetë kalojnë duke përdorur mendjen dhe logjikën. Kryesisht janë të qetë dhe nuk dëshirojnë të shpenzojnë kot energjinë.

Për ta thjesht nuk ka kuptim që të jenë vazhdimisht të shqetësuar, andaj shumë shpejt lodhen nga dramat të cilat ndodhin kur damat janë të shqetësuara, janë në panik dhe lejojnë emocionet që të eskalojnë.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤