Duar!

– Qoftë Lëvdu Krishti! A mund duelt? – Gjithmonë e jetës! Kadale si plakat! E ti a mund erdhe pater? Këto fjalë po shkëmbeja, si është …

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤