Më shumë gra në punë, ekonomi më e mirë

  1. c3785fc9588ab27bc8da2fdf21b90bd9

Barazia gjinore në punë mund të shtojë 4,3 trilion dollarë për ekonominë amerikane brenda vitit 2025, sipas një studimi të bërë. 

McKinsey Global Institute drejtoi këtë kërkim i cili rezultoi se më shumë përfshirje femërore në punë do të ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e ekonomisë.

2,1 trilion dollarë do të shtoheshin nëse fuqia punëtore femërore rritet nga 64 % në 74 %.

Pabarazia gjinore në punë ka ndikim jo vetëm në etikën njerëzore por edhe në ekonomi: rritjen e GDP.

Gjithashtu, nga i njëjti studim, u arrit në përfundimin se përfshirja e grave në punë me paga më të larta si edhe me kohë të plotë, ndikon pozitivisht në ekonomi.

Melinda Gates
Filantropistja Melinda Gates

Burimi: BBC

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

logo-madam-mapo-png-e  mapo1   revista-mapo
¤